Program Çıktıları

Program Çıktıları

Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Yan Dal Programı Çıktıları

  • Sosyal, politik, ekonomik, ticari ve kültürel çatışmaların nedenlerini ve bunların çeşitli seviyelerdeki sonuçlarını anlamak
  • Geçmiş ve günümüze ait çatışmalarla ilgili analitik bir anlayış geliştirmek
  • Çatışmaları çalışmak ve tanımlamak için gerekli araçları edinmek
  • Farklı çatışma çözme becerileri ve bu becerileri gruplar arası, devletler arası, uluslar arası ve örgütler arası çatışmalara uygulama yollarını öğrenmek.